free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Home

Zeemanslied - Pieter Barbiers

Tekst: onbekend, Muziek: H.Sayers/A.Moor King/E.Deransart

Ingeschonken! Laat ons drinken 
Bij het blijde zeemanslied
Laat de beker helder klinken
Wat blij geluid als er 't druivensap in vliedt
Wat blij geluid! Kom, drink hem uit
Waarom toch zou de zeeman sparen
Voor hem heeft 't geld geen waarde
Neen

Licht klieft hij morgen weer de baren 
En streeft naar and're streken heen
De koelte blaast; leg uit de reven
De lucht is helder, stil de zee
Zie 't schip vlug door de golven zweven
God voert ons naar behouden ree

Ingeschonken! Laat ons drinken 
Bij het blijde zeemanslied
Laat de beker helder klinken
Wat blij geluid als er 't druivensap in vliedt
Wat blij geluid! Kom, drink hem uit

Als door des Hemels hoge golven en storm
Het schip schier wordt vermand
Bijna in 't schuimend nat bedolven
Toch zingt de scheepsmaat nog in 't want
Ondanks d'orkaan, ondanks de baren
Ondanks de wind, ondanks de nacht
Zal God de braven toch bewaren
Hij schenkt de zeeman moed en kracht

Ingeschonken! Laat ons drinken 
Bij het blijde zeemanslied
Laat de beker helder klinken
Wat blij geluid als er 't druivensap in vliedt
Wat blij geluid! Kom, drink hem uit


Heeft U nog zeemansliederen liggen die absoluut op de site moeten?
Stuur ze dan naar De Zingende Zeeman
Dan worden ze er zo snel mogelijk bij gezet.
Eventuele bladmuziek wordt ook zeer op prijs gesteld.