free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Home

Zeemanslied (Afscheid) - Artiest Onbekend

Zij stonden aan de waterkant
Hij drukte zacht haar bleeke hand
Van verre loeide de sirene
Geheel door droefheid overmand
Dacht zij hoe 't wijde watervlak
Het allermooiste in haar brak.
Bewond'rend keek zij op tot hem
En sprak vol droefenis met tranen in haar stem.

Och waarom gaan wij voor goed van elkander
Jij weet niet hoe ik in stilte lijd.
Want in mijn leven komt nooit meer een ander
En ik blijf hier in mijn eenzaamheid.
Een zeemanshart roept alleen om de wijde Oceaan
En van beloften aan wal daar denkt een zeeman niet  meer aan
Och waarom gaan wij voor goed van elkander
Blijf ik alleen in het leven staan.


Heeft U nog zeemansliederen liggen die absoluut op de site moeten?
Stuur ze dan naar De Zingende Zeeman
Dan worden ze er zo snel mogelijk bij gezet.
Eventuele bladmuziek wordt ook zeer op prijs gesteld.