free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
FREE WEBHOSTING - SERVETOWN
Home

Vaderland Je Sterren - Artiest Onbekend

Tekst: R. Niessen
Muziek: W. Bochman

Grootsch is de Pool in het eeuwige ijs,
Heerlijk de tropen, een aardsch paradijs
Al die wonderen nooit geweten
Doen mijn land toch nooit vergeten,
Hoor je mijn land uit den vreemde
MIJN LAND?......

Refrein:
Vaderland je sterren
Die trekken overal met mij rond,
Brengen dan in stralende glans van verre
Lieve groeten van mijn geboortegrond.
In het nacht'lijk donker
Daar schitt'ren zooals diamant,
Duizend sterren, tint'lend in zacht geflonker
En die zijn voor mij over zee en strand
Een herinnering aan mijn vaderland


Heeft U nog zeemansliederen liggen die absoluut op de site moeten?
Stuur ze dan naar De Zingende Zeeman
Dan worden ze er zo snel mogelijk bij gezet.
Eventuele bladmuziek wordt ook zeer op prijs gesteld.