free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Home

Neem Mij Met Je Mede, Matroosje - Johnny Hoes

Tekst/Muziek: (Fahr mich in die Ferne) J.Pfeil/Pruis/J. Hoes.

Aan 't strand stond een meisje,
Een kind van de zee.
Zij klaagt een matroosje,
haar droefheid en wee:
"Het liefste op aarde,
dat ging van mij heen.
'k Heb jou slechts alleen nog.
Laat mij niet alleen!

Refrein:
Neem mij met je mee, ik ben thuis op de baren.
Bij jou wil ik zijn, ook al dreigen gevaren.
Wij behoren tezamen, als de wind en de zee.
Van jou kan 'k niet scheiden, ach neem mij met je mee.
Wij behoren tezamen, als de wind en de zee.
Van jou kan 'k niet scheiden, ach neem mij met je mee.

Mijn Vader en broeders
die bleven op zee.
Een woedende storm
nam hun lichamen mee.
Mijn moedertje stierf
door 't eind'loos verdriet.
't Was 't noodlot, dat mij hier
alleen achterliet!

Refrein.

De zee ruiste zachtkens
haar oeroude lied. 
De tijd ging voorbij, doch
zij merkten het niet.
Vergetelheid vond ze
in liefde met hem.
En zacht als van verre
klonk smekend haar stem.

Refrein.

Daar klonk de sirene.
Hun roes werd verstoord.
"Kom mee, lieve meisje,
ik breng je aan boord,
en waar we belanden,
daar bouw ik een huis.
Daar zijn we gelukkig,
daar vinden w'ons thuis!"

Refrein.Heeft U nog zeemansliederen liggen die absoluut op de site moeten?
Stuur ze dan naar De Zingende Zeeman
Dan worden ze er zo snel mogelijk bij gezet.
Eventuele bladmuziek wordt ook zeer op prijs gesteld.