free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Home

Het Licht Van Den Toren - Renati

Een vriend van de zeeman is 't licht op de kust,
Dat ginds uit de vuurtoren straalt;
In tijden van nood geeft het menigmaal rust,
Dat licht heeft nog nimmer gefaald.
Hun strijd met de baren is dikwijls zoo groot,
Zij keeren nooit weder misschien;
Maar zij die ontkwamen den vrees'lijken dood,
Zijn dankbaar dat licht weer te zien.

Refrein:
De vuurtoren werpt z'n licht overzee,
De zeeman begroet het zoo blij.
Wanneer hij keert huiswaarts de vangst viel ook mee
En komt nu de kust naderbij;
Dan ziet hij voor oogen z'n lief of z'n vrouw
Of moeder die thuis op hem wacht,
Dan klinkt blij z'n lied vol van liefde en trouw
Door dat licht in den donkeren nacht.

Het roept hem van verre naar 't veilige strand,
Ten teeken de haven is hier.
Daar wacht hem z'n vrouw met haar kind aan de hand,
Dat vader omhelst van plezier.
Zoo spreekt dan dat licht tot die mannen op zee,
Die stormen en noodweer doorstaan.
Het is hun een steun in het wel en het wee,
Zoo vaak zij naar zee moeten gaan.

Refrein...


Heeft U nog zeemansliederen liggen die absoluut op de site moeten?
Stuur ze dan naar De Zingende Zeeman
Dan worden ze er zo snel mogelijk bij gezet.
Eventuele bladmuziek wordt ook zeer op prijs gesteld.