free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Home

Het Hutje Bij De Zee - Rie Helmig

Tekst en muziek: Johnny Hoes

Beelden uit m'n kinderjaren
Uit m'n jeugd zo vrij en blij
Trekken somtijds kalm en rustig
Aan mijn peinzend oog voorbij
'k denk nog dikwijls aan die dagen
Vol geluk en stillen vree
Hoe verheugd ik steeds ontwaakte
In ons hutje bij de zee
Hoe verheugd ik steeds ontwaakte
In ons hutje, ons hutje bij de zee

Mijn verbeelding ziet de bloemen
Voor ons need'rig venster staan
En het strand, waar 'k schelpen gaarde
Glanzen bij het licht der maan
'k hoor mijn moeders zoet vermanen
Als ze mij in 't bedje lee
En ik voelde weer 's levens morgen
In ons hutje bij de zee
En ik voelde weer 's levens morgen
In ons hutje, ons hutje bij de zee

Wat ik later mocht ervaren
's Levens droefheid 's levens vreugd
Immer zal mijn hart u loven
Vreedzaam plekje uit mijn jeugd
En mijn laatste wens zal wezen
Dat ik eens in kalme vree
't moede hoofd ter rust mag vlijen
In ons hutje bij de zee
Het moede hoofd ter rust mag vlijen
In ons hutje, ons hutje bij de zee


Heeft U nog zeemansliederen liggen die absoluut op de site moeten?
Stuur ze dan naar De Zingende Zeeman
Dan worden ze er zo snel mogelijk bij gezet.
Eventuele bladmuziek wordt ook zeer op prijs gesteld.