free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Home

Het Hutje Bij De Zee - Artiest Onbekend

Muziek: J.R. Thomas
Tekst: Mr. M.B. le Jeune

Bladmuziek voor dit nummer

Denk ik aan mijn kinderjaren,
Aan de dagen uit mijn jeugd,
't Is mij of 't slechts droomen waren,
Droomen vol geluk en vreugd.
Nooit verdriet, steeds zonder zorgen,
'k Zag vervuld mijn kleinste be,
Frisch en vroolijk ied're morgen
In het hutje aan de zee
Frisch en vroolijk ied're morgen 
In het hutje, het hutje aan de zee.

'k Zie de rozenstruiken bloeien,
Ruik hun aangename geur,
'k Hoor de wind langs 't hutje loeien,
En hem gieren door de deur
Moeder hoor ik zachtkens zingen,
Zoo gelukkig en tevre,
Ik verlang naar vele dingen
In het hutje, het hutje aan de zee.

Schoon reeds jaren zijn vervlogen
Dat blijft toch mijn eenig thuis;
'k Zie het altijd voor mijn oogen,
Mijn zoo dierbaar ouderhuis.
Al mocht weelde mij omzweven,
Toch blijft steeds mijn laatste be,
Mocht ik eens nog rustig leven
In het hutje aan de zee.
Mocht ik eens nog rustig leven
In het hutje, het hutje aan de zee.


Heeft U nog zeemansliederen liggen die absoluut op de site moeten?
Stuur ze dan naar De Zingende Zeeman
Dan worden ze er zo snel mogelijk bij gezet.
Eventuele bladmuziek wordt ook zeer op prijs gesteld.